Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Ana içeriğe atla

KVKK NEDİR ?

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Kanun Numarası  : 6698    Kabul Tarihi  : 24/3/2016                 

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumlu hale gelmek için yapılması gereken "İdari ve Teknik Tedbirler" hakkında şirketinizin bilgilerini inceleyip Sistem Raporu oluşturuyoruz.

KVKK

Bu Rapor'un çıktısı olarak hem firmanızda bulunan riskleri hem de  KVKK açısından alınması önerilen tedbirlerin hangileri firmanızda uygulanıyor, hangilerini nasıl uygulayabilirsiniz sizleri yönlendiriyoruz. Hizmetlerimiz daha çok eğitim, bilgilendirme ve teknik analize dayalı olmaktadır.

Unutulmaması gereken bir noktada KVKK sadece Verbis'e kayıt zorunluluğu olan firmalar için değil herkes için geçerlidir.

Raporlarımız bir öneri tavsiyesinde olup değerlendirmeye almanız kendi şirketinize yapacağınız bir yatırım olacaktır.

 

GÜVENLİ E-POSTA ÇÖZÜMLERİ

GÜVENLİ İMHA YÖNTEMLERİ - ELEKTRONİK ATIK

UÇ NOKTA GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

DLP ÇÖZÜMLERİ

YEDEKLEME ÇÖZÜMLERİ

LOGLAMA ÇÖZÜMLERİ

SIZMA TESTİ

 

Çözümlerimizin detayları için bize ulaşabilirsiniz.

 

Etiketler

  • DLP
  • Loglama
  • Eposta
  • Güvenlik
  • Yedekleme